Speels leven

Ben jij binnen de organisatie ook bezig met vitaliteitsbeleid, werkplezier en behoud van medewerkers?

Benut jij de talenten van jouw zorgmedewerkers voldoende binnen jouw zorgorganisatie?

Of kan het beter...

Vertel mij meer...

Geef werkplezier een nieuwe impuls

Herkennen en waarderen van talenten van de zorgmedewerkers in jouw team, geeft een impuls aan werkplezier. Door talentgericht te werken ondersteun je de zorgmedewerker haar talenten beter in te zetten en krijgt persoonlijk leiderschap een impuls.


De doelen van zowel jouw zorgmedewerkers, als van de organisatie worden eerder bereikt. Daarmee is talentmanagement of talentontwikkeling een belangrijke basis van organisatieontwikkeling.

Training en coaching

Adelant begeleidt zorgorganisaties via training en coaching bij het optimaal inzetten van talenten van medewerkers via een talentmanagement en talentontwikkelingsprogramma. Dit kan via:

* leiderschapstraining

* individuele-talentcoaching

* teamtalent-coaching


Adelant werkt met de Strenghts Finder (Clifton Strenghts),

Rianne Elderhuis is gecertificeerd talentcoach.   

Optimaal inzetten van talenten

Onderzoek laat zien dat organisaties waar mensen en teams écht talentgericht werken, mensen:

  • meer bevlogen zijn
  • productiever zijn op hun werk
  • en bovendien een gezonder & gelukkiger leven leiden


Mensen mogen maatwerk leveren. Ze hebben regie over hun eigen werk, kunnen hun talenten inzetten en zijn zelf-organiserend. Er bestaat geen beter recept voor duurzame inzetbaarheid.

Uniek persoonlijk rapport

Door het invullen van CliftonStrengths ontdek je wat je van nature goed kunt en hoe je het beste kunt investeren in jouw persoonlijke talenten.


Je ontvangt een uniek gepersonaliseerd rapport met daarin jouw persoonlijke strengths-profiel en concrete tips & tricks hoe jij jouw talenten optimaal kunt inzetten in jouw leven.

Met mij samenwerken?

Ontdek je potentieel: individueel en teamTRAJECT

Individueel traject

* Boek ‘Ontdek je sterke punten’

* Online Strenghtsfindertest

* Duidingsgesprek talenten

* Werkboek + opdrachten.

* Telefonische follow-up

Investering/pp: €349,- excl btw


Teamsessie (3,5 uur)

* Inzicht in teamtalenten

* Uitdagingen van het team en rollen die aansluiten bij talenten

* Inzicht in optimale samenwerking

Investering/team: € 799,- excl btw

Ontdek je potentieel: leiderschapscoaching


Leiderschapscoaching

* Onderdelen individueel traject

Aanvullend:

* Coaching op waarderen & effectief inzetten van talenten in leiderschapssituaties

* Coaching waarderen/benutten van talenten van medewerkers

* Persoonlijk ontwikkelplan

Programmamanagement


Talentmanagement

Een goed doordacht en effectief talentmanagementprogramma, bestaande uit:

* het opleiden van interne talentambassadeurs

* (team-)training

* persoonlijke coaching

* waarderende intervisie

Doorlopende activiteiten en jaarlijkse evaluatiemomenten.  

Wil je een traject van meer dan twee gesprekken en/of aanvullende tests, dan doen wij hiervoor graag een voorstel op maat.

Talentgericht werken begint met het omkeren van de mindset. 

Vanuit competenties zet je de functie centraal.

Vanuit talent zet je de mens centraal.