Begeleiding nodig bij veranderingsprocessen in de zorg

Begeleiding nodig bij veranderingsprocessen in de zorg?

Tijd en aandacht voor de menselijke kant van veranderen, is essentieel 

om een verandering succesvol en blijvend te implementeren

Samenwerken?
Ontdek de mogelijkheden

Verandering in de zorg

Succesvol implementeren van een verandering is nog niet zo eenvoudig. Het opstellen van een visie, strategie, te behalen resultaten en een helder veranderplan, lukt meestal nog wel.


Aandacht voor de minder zichtbare facetten van de verandering, denk aan (team)dynamiek, commitment, weerstand en sfeer… zijn vaak complexer.
Ik begeleid jouw zorgorganisatie graag bij een (complex) veranderingsproces

Verandering succesvol implementeren

Een verandering succesvol implementeren doe ik door aandacht te besteden aan zowel de boven- als de onderstroom van een verandering. In de bovenstroom werk ik aan de hand van een helder veranderplan, denk aan:

* visie

* strategie

* doelstellingen

* te behalen resultaten

* duidelijke verantwoordelijkheden

* actieplannen 

En werk ik samen met degenen die hier verantwoordelijk voor zijn.

Succesvol én blijvend veranderen

In de onderstroom heb ik aandacht voor de minder zichtbare facetten van de organisatie en de verandering. Denk aan:

* cultuur

* (team)dynamiek

* commitment

* weerstand

* sfeer.

Door aandacht te hebben voor dat wat er speelt, problemen op tafel te krijgen en bespreekbaar te maken, kan ik samen met de organisatie zoeken naar oplossingen. Tijd en aandacht voor de menselijke kant van veranderen, is essentieel om een verandering succesvol en blijvend te implementeren.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door het voortdurend schakelen tussen doelgericht en relatiegericht handelen.

De balans van mijn talent resultaatgerichtheid en mijn verbindende kant.

Adelant - Samen vooruit in de ouderenzorg
‘Met Rianne heb ik fijn samengewerkt in de voorbereiding op een congres over projectmanagement en daarna tijdens een positioneringstraject. Wat ik waardeer aan Rianne is dat zij goed luistert naar datgene wat er gezegd wordt én wat er juist niet gezegd wordt. Daarbij zegt ze eerlijk wat ze vindt, durft daarin echt stelling te nemen. Ook merk je aan alles dat ze heel slim is; ze verbindt intuïtief en op verschillende lagen, waardoor ze je elke keer verrast en prikkelt. Na een gesprek met Rianne voelde ik me gemotiveerd én toegerust. Ik gun elke ouderenzorginstelling die écht werk wil maken van innovatie een verandermanager zoals Rianne’ (Johanna Oosterbaan, trainer, spreker, auteur).

Zo kun je met mij samenwerken

Programma-, project- en interimmanagement

Als programma-, project- en interimmanager ben ik je aanjager, inspirator en (wanneer nodig) kritische vriend. Ik creëer overzicht en samenhang en houd de voortgang erin.


Typerend in mijn aanpak is mijn transparantie en bevlogenheid. Ik houd hierbij voortdurend de focus op het eindresultaat en zet vanaf de start van het project in op eigenaarschap van de betrokkenen.


Advies bij verandervraagstukken

Ik adviseer beleidsmakers en bestuurders over complexe verandervraagstukken in de zorg, bijvoorbeeld rondom landelijke programma’s (IZA, WOZO), ketensamenwerking, doelgroepenbeleid en medisch specialistische zorg.


Ik ben gesprekspartner van bestuurders, deel graag mijn kennis opgedaan in andere organisatie en lever een bijdrage aan de vertaling van landelijke ontwikkelingen naar regio of organisatie.


Optimaliseren van innovatiekracht 

Merk je dat projecten na een enthousiaste start, niet de beoogde resultaten geven? Worden er binnen jouw organisatie andere prioriteiten gesteld, waarvoor er ad hoc een nieuw project wordt gestart en lopende projecten in de beroemde ‘ijskast’ belanden?

Ik begeleid zorgorganisaties bij het optimaliseren van de Projectmanagementorganisatie.

Ook werk ik samen met jou als projectleider en leer je werkende weg de kneepjes van het projectleidersvak.


Waar kan ik jullie mee helpen?

Succesvol én blijvend veranderen op een fijne manier. Dat is wat je wilt. 

De veranderingen in de ouderenzorg volgen elkaar in hoog tempo op. 

Zullen we samen kijken hoe jullie doelen wél behaald kunnen worden?